0

არქეოლოგიური შეკითხვა

ფრაზის "შენ შიგ ხომ არ გაქვს?" ცივილიზებული და ცენზურული ფორმა. შინარსობრივად იგივეს ნიშნავს, მაგრამ ადრესატისგან მოითხოვს ფანტაზიის დიდ უნარს, რომ დააკავშიროს არქეოლოგია სიღმისეულ ხელის მოსმასთან (იხ. განმარტება)

-ბიჭო მასესხე რა 3000 ლარი მაგარი პიზდატი ცეკლასი გავატყანი ტო
-დაგისვა ახლა არქეოლოგიური შეკითხვა? რა 3000 აგიტყდა ბიჭო?