0

კუტაკვერცხი

ეს ისტყვა ასახავს მამრობითი სქესის ადამიანის სასქესო ორგანოსა და მისი ქვედა ნაწილილის (ყვერების) ერთობლიობას.

*ლე+ყვერები=კუტაკვერცხი