0

გავაღვიძებდი

იყენებენ იმის აღსანიშნავად რომ აქვთ სურვილი სექსით დაკავდნენ ამათუიმ გოგოსთან. გაღვიძებაში იგულისხმება მომენტი როდესაც აგზნებული კაცი შუაღამით ქალს აღვიძებს და ეუბნება: ადე ქალო უნდა მოგტ*ნა.

- აუ ბიჭო რა გოგოა შეხედე
- უჰ ბაზარი არაა გავაღვიძებდი იმენა