0

ყინყვი

როცა ძმაკაცს გინდა დაუძახო ყლეო და არ ხარ შესაფერის სიტუაციაში.

1) ყინყვი წამო გავიდეთ
2) ვაი შე ყინყვო
3) რა ყინყვი ხარ რა