0

ბერა დღეაა?

ფრაზას ხმაროს უმეტესწილად ადამიანების ის კატეგორია რომლის აზროვნება უტოლდება პირველყოფილის გონებრივ განვითარებას ფრაზა კი გმოიყენება მაშინ როდესც (უბანში) დგას სამი ან მეტი პიროვნება და უსაქმურობის შემთხვევაში მა ფრაზებით გაყავთ დრო ეს ფრაზა კი დიდ სიცილ ხარხარს და აჟიოტაჟს იწვევს

????