1

კარფური

ფენიქსის სტრუქტურის მქონე სავაჭრო ობიექტი, რომელსაც აქვს უნარი ფერფლიდან აღსდგეს

კარფურ აღორძინებული