0

პატკატისტი

მოთამაშე რომელსაც ნერვული სისტემა მწყობრში არ აქვს ამიტომ საკუთარ განცდებს მოთამაშეთა უმოწყალო მტვრევით გამოხატავს.

-ეეე!
-რაგინდა ძმაო სუფთა პატკატია.