0

სატანისტები

სიტყვა "სატანისტი" გამოიყენება ხალხზე რომელიც არიან მეტალ სუბკულტუურის მიმდევრები ცხოვრობენ თავისთვის და არავის არაფერს უშავებენ.

ნახე შეჩემა ემოები მოდიან
ეგენი კატებს არ ატყავებენ?