0

არ დავიხრჩობი

როდესაც ცურვა იცი მაგრამ არც ისე კარგად

ცურვა იცი? იმდენი ვიცი რომ არ დავიხრჩო

0

არ დავიხრჩობი

ცურვის დამაკმაყოფილებელი დონე.

რაღა მაგალითის მოყვანა უნდა ამას ხდხდ