0

ნუ აჯდები, დაკვერცხდება

ლეგენდის თანახმად თუ ბურთს დიდხანს დააჯდები ის კვერცხის ფორმას მიიღებს და თამაშისათვის გამოუსადეგარი გახდება.

..