0

წელს ქვემოთ მხიარული

ეწოდებათ სექსუალურად ზედმეტად აქტიურ ინდივიდებს, უმეტესწილად მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებს,
ერთი სიტყვით ბოზებს.

- დაინახე ანა იმ ბიჭს როგორ მიატრევდა დღეს მტკვარზე?
- კაი რა! რატო გიკვირს? არ იცი ეგ რო წელს ქვემოთ მაგარი მხიარული გოგოა?