0

ნელა ატარე კარტოფილი ხო არ მიგაქვს

"ნელა ატარე კარტოფილი ხო არ მიგაქვს ?! "
ამ ფრაზას შეხვდებით საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და მძღოლის მიერ სიჩქარის მკვეთრად გადაჭარბებაზე მიუთითებს.როგორც წესია ფეხზე მდგომი მგზავრები იყენებენ აღნიშნულ ფრაზას.

-"ნელა ატარე რა კარტოფილი ხო არ მიგაქვს?! ხალხი ვართ აქ "