შესული არ იყო, გამოსულიც რო იყო - განმარტებები - ბიძერი