0

რამე "ტოჩკა" არ არის ?

"უბანში" პირველად მოსული მეგობრის კითხვა,
რომელსაც ლუდმა ბუნებრივი მოთხოვნილებებისკენ უბიძგა.
ძირითადად კითხვა ისმის შებინდებისას.

ჩაფსმისგან თავის არიდების ხერხი