0

ნაღდი მყიდველი

ფრაზა რომლის დახმარებითაც გამყიდველი ცდილობს რიგითი გამვლელის გადაქცევას პოტენციურ კლიენტად.

თუ ნაღდი მყიდველი ხარ დაგიკლებ