0

სახრე

დასჯის მეთოდი როდესაც მოსწავლე არ აკეთებს იმას რაც დაავალე

სახრე ვის მოენატრა?