0

ლიჟბი სადმე შეაყოფინა

იხმარება მუტელმოწყურებული ადამიანის წინააღმდეგ,
რომელიც ერთი შეყოფის გულისთვის სულსაც გაყიდის.უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ იმდენად სურს ეს პროცესი განხორციელდეს, რომ მამალ ხარსაც კი დააორსულებს.

-სადაა?
-რავი შეჩემა ანძრევს, ლიჟბი სადმე შეაყოფინა.