0

ვისი რახათი ვის ლუხუმშია ვერ გაიგებ

გამოიყენება მაშინ როდესაც სიტუაცია იმდენად ჩახლართულია,რომ თავის და ბოლოს გარჩევა ჭირს.

ალტერნატიული ვარიანტია "ვისი ვიოლინო ვის კონტრაბასშია"