0

ეხლა არ ჩავირამოსო

ხუმრობაზე პასუხის გაცემის ორიგინალური ვერსია ხშირად ამის მთქმელს იმდენად ეცინება ხუმრობაზე რო სიცლისგან იჯ*ვამს

ეხლა არ ჩავირამოსო