0

ნიფხავი

ტრუსიკის ალტერნატიული ფორმა,რომელიც ფართოდ გამოიყენება ასაკოვან ხალხში

,,