0

ნისტაიუპნი ბაზარი.

არავინ არ იცის რაც ნიშნავს, მაგრამ ხშირად ხმარობენ ქუჩაში, რუსულ ენაში განათლებული პირები

კაი სასტავ მოეშვით ახლა ნისტაიუპნ ბაზარს