0

წარმოსტყვნა

დატყვევება, დაპყრობა, კონტროლის ქვეშ მოქცევა. სიტყვა რომლის მნიშვნელობა 99% ქართველმა არ იცის და ტრაკს იხევს სიცილით

-ჯოჯოხეთი წარმოსტყვნა