1

ხოარ გადავაფრინდები?

საცობის დროს გამოყენებული ბრაზნარევი კითხვა,რომელიც სიგნალის შემდგომ აღმოხდება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს.ამ ყველაფერს შესაძლოა მოჰყვეს მცირე შელაპარაკებაც

'სიგნალი'
-რას მისიგნალებ ხოარ გადავაფრინდები ეს დედამოტყნული