0

დურხვა

სექსუალური აქტის ფრიად მძაფრი ფორმა, როდესაც ერთ-ერთი ინდივიდი საკუთარი სექსუალური შესაძლებლობების მხრივ 100%-ით იხარჯება, ხოლო მეორე ინდივიდი, უმეტეს შემთხვევაში, შემდგომი ექსპლუატაციისათვის გამოუსადეგარია

გუშინ ისე ვიდურხავე ყ*ეზე ტყავი გადამძვრა