0

დედა შვილს არ აიყვანს ხელში

ფრაზა რომელიც გამოიყენება რამე გაუსაძლისი სიტუაციის ასაღწერად

-ბიჭო ნახე გარეთ რას წვიმს..
-აბა ბიჭო გარეთ ისეთი ამინდია დედა შვილს არ აიყვანს ხელში