0

სიჯანსაღე

გამოიყენება ჯანმრთელობის ნაცვლადაც

-აააფცხიქ
-სიჯანსაღე
-მადლობა