0

აიფონი

ორი ათას ლარიანი ტელეფონი სადაც ზარის გასაშვებიც კი არ არის

.