0

ეს გოგო მაყლევებს

მოწონება რომელიც ხანდახანნსიყვარულშიც გადადის და ვერაცნიბიერებ უფრო მარტივად როგორ გადმოსცე და მარტივად აპრავებ

მოწონება რომელიც ხანდახანნსიყვარულშიც გადადის და ვერაცნიბიერებ უფრო მარტივად როგორ გადმოსცე და მარტივად აპრავებ