0

გამიშვით მოვკლავ

ამ წინადადებას ხშირად იყენებენ ის ადამიანები, რომლებსაც არაფრის *რაკი არ აქვთ. მაგრამ იციან რომ ხელს არ გაუშვებენ

_უნდა მომეკლა მარა ქალებს ვეცი პატივი