0

ევას ტრაკი

ევას პავაროტის (იხ. განმარტება) ვარიაცია, უფრო დედისტყვნაში განთვსებული ლოკაციის აღსაწერად. ძირითადად ემოციის გასამძაფრებლად იყენებენ.

-ე ჩემისა ხო იმენა ვეჩნა ევას ტრაკშია ტო, ერთხელ ვერ გამოიჭერ ქუჩაში, ბლიად!

0

ევას ტრაკი

მისტიური ადგილი სადაც მოსახლეობის უმრავლესობაა ნამყოფი. ადამიანი ამ ადგილს სტუმრობს როდესაც თავს აბეზრებენ კითხვით თუ სად მიდის

სად მიდიხარ ჯიმი?
ევას ტრაკში