0

იდგამს?

ამ კითხვას ვუსვამთ ტიპებს, რომლებსაც სწრაფი მანქანები აქვთ, ანუ ვეკითხევით ხომ სწრაფა დადის მანქანა, გიჟივით.

- ვა რა მაგარი მანქანა გაქვს დსმი, იდგამს?