0

თალია

ძველ ქართული სიტყვა აღნიშნავს ერთ ხელს. გამოიყენება სექსთან მიმართებაში.

აუ გუშინ ისეთი მთვრალი მივედი, ერთი თალია ძლივს გავუთავე

0

თალია

ერთი ჯერობა, ანუ ერთხელ.

არა დღეს ერთი თალია თუ არ ჩამოვკარი ისე ვერ დავიძინებ