კამილა, ანჟელა, ნასწია და ა.შ. - განმარტებები - ბიძერი