0

რესურსცენტრი

მითიური ადგილი რომელსაც იყენებს მასწავლებელი გამცდენი მოსწავლის დასაშინებლად

რამდენი “არა” გაქვს.რესურსცენტრში მოგიწევს ჩაბარება