0

თანამეცხედრე

ეს სიტყვა აღნიშნავს ადამიანს რომელიც შენთან ერთად ცხოვრობს სტუდენტობიდან კუბოს კარამდე 😂

ეს სიტყვა აღნიშნავს ადამიანს რომელიც შენთან ერთად ცხოვრობს სტუდენტობიდან კუბოს კარამდე 😂