0

სად ძაღლია მარხის თავი

გამოიყენება მაშინ , როდესაც დიდი ხნის ინტერესის და გაურკვევლობის შემდეგ მივიღებთ რაიმე კითხვაზე პასუხს.

აი თურმე სად მარხია ძაღლის თავი