0

ბუტკა

ადგილი,სადაც დღემდეა შემორჩენილი „ნისიის“ ფენომენი. ძირითადი გასავალი აქვს თამბაქოს, რომელიც იყიდება ღერებად, საუკეთესო შემთხვევაში Winston-ის მარკის სიგარეტი

ლია დეიდა მომე რა ორი ღერი და საღამოს ჩამოგიტან ფულს