0

ხელფასი

ლათინური სიტყვაა და ქართულად ვალის დაბრუნებას ნიშნავს

-ხელფასამდე დამაცადე და მერე დაგიბრუნებ.
-კარგი.

0

ხელფასი

ერთდღიანი სიხარულის გამომწვევი გასამრჯელო

-ხელფასი როდის აიღე?
-სადღაა ხელფასი