1

ჩემი სკოლაა!

სიამაყით წარმოთქმული ფრაზა.ძირითადად გამოიყენება უბანში დიდი პოპულარობით მოსარგებლე პერსონისაგან და ამით სხვებს ამცნობს,რომ ბავშვობაში ვუნდერკინდი იყო

"ნახე რა გააკეთა?ჩემი სკოლაა!"