0

რვეული სახლში დამრჩა

ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ტყუილი როდესაც დავალება არ გიწერია

დავალება გიწერია ? კი მაგრამ რვეული სახლში დამრჩა