0

ყლის დღეა

ფრაზა გამოიყენება კონკრეტული დღის შესაფასებლად და გამოხატავს თუ როგორი ყლე დღე გათენდა

-აუ ყლის დღეა