0

ხვალ სკოლაა

იყენებს მშობელი რომელიც ცდილობს შვილს აიძულოს თავი დაანებოს კომპიუტერს და დაიძინოს

დაიძინე რა ხვალ სკოლაა