0

თახსირი

ყვერებსა და პროჭს შორის გავლებული ვერტიკალური ხაზი,რომლის მოფხანა დიდად სასიამოვნოა.ფუძეა სიტყვისა გათახსირებული.

აუ თახსირი მეფხანება ტო
თახსირი არ ამილოკა ამის გათახსირებული დედა მოვტყან