0

დოუჭიპონე

რაც ძალი და ღონე გაქვს დაარტყი ! (ბურთს)

უფრო გახურებული თამაშის დროს იყენებენ.