0

თქვენ ამოწყდით ერთ დღეს

ხელისუფლების სალანძღავი უნივერსალური ფრაზაა,ძირითადად გამოიყენება უკმაყოფილო მოსახლეობის მიერ.

"ესაა დაპირებული პენსია?თქვენ ამოწყდით ერთ დღეს"