0

მანამდე არ აგიდგა გვერდები

სიტყვა პირდაპირ მიანიშნებს იმაზე რომ შანსი არარის ფრაზის მთქმელმა თქვენი თხოვნა სურვილი ან ა.შ დააკმაყოფილოს

მანამდე არ აგიდგა გვერდები.
სიტყვა პირდაპირ მიანიშნებს იმაზე რომ შანსი არარის ფრაზის მთქმელმა თქვენი თხოვნა სურვილი ან ა.შ დააკმაყოფილოს