0

გაგაცნო?

ტერმინი, რომელიც იხმარება საძმაკაცოში "კაი ტიპობის" ხაზგასასმელად.

გაგაცნო?