0

ზიპლიპიტო

ალტერნატივა ისეთი სიტყვებისთვის, როგორებიცაა: ყლე, დიშლა, ბალაყანა, დურბინდი. გამოიყენება ცენზურის დასაცავად.

-გუშინ რომანას ბიჭი ჩამოსულა გერმანიიდან.
-რომანა ვინ ჩემი ზიპლიპიტოა?