0

გალესვა

იგივე გახერხვა, იგივე მოტყვნა. შემომელესა - ზმნის შემთხვევითი ფორმა, იგივეა რაც შემომეტყნა. გამოიყენება საზოგადოებაში სექსუალურ გამოცდილებაზე შეფარვით საუბრისას.

*სიტუაცია ბარში*
- იმ გოგოს ხედავ? იმდღეს მივალესე.
- ჩუმად შეჩემა მგონი ესმის.
- რა ჩემ ყლეს მიხვდება ეხა ეგ გალესვა რას ნიშნავს, ერთი მაგის დედაც მოვტყან