0

მამუკა

ჯგუფ ,,ქილერ მენსონის” წევრი. ადამიანი, რომელიც ყოველგვარი ზედმეტსახელის გარეშე ამჟღავნებს საკუთარ თავს

სახელები:
ნიგეა,
ქილერ,
მამუკა!